Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hương Thuỷ: Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 09/05/2024

Sáng 9/5, Thị ủy Hương Thủy tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Thị Thu Hương - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Văn Cường - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến các chi bộ và từng đảng viên; xây dựng, ban hành một số văn bản cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy để thực hiện trong Đảng bộ thị xã; công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, nghiêm túc thực hiện, nhất là xây dựng, thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch, chủ trương của Trung ương, của tỉnh gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, góp phần đưa các nội dung của Kết luận 01 của Bộ Chính trị dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 39 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị đã được các đại biểu phân tích, làm rõ và có những đề xuất, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị uỷ Hương Thuỷ Lê Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Dịp này, Thị uỷ Hương Thuỷ đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể và 11 cá nhân vì có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.402.039
Truy cập hiện tại 1.745 khách