Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nghiệm thu cơ sở dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến du lịch Cầu ngói Thanh Toàn”
Ngày cập nhật 09/05/2024

Chiều 7/5, Phòng VH&TT thị xã Hương Thuỷ tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án Khoa học Công nghệ cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) cho điểm đến du lịch Cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN; Hội đồng đánh giá, Ban chủ nhiệm và các thành viên tham gia dự án.Chiều 7/5, Phòng VH&TT thị xã Hương Thuỷ tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án Khoa học Công nghệ cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) cho điểm đến du lịch Cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN; Hội đồng đánh giá, Ban chủ nhiệm và các thành viên tham gia dự án.

Sau thời gian triển khai thực hiện (31 tháng), dự án đã tạo ra được các bộ sản phẩm đáp ứng yêu cầu đề ra, gồm: Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng; Bộ hồ sơ đăng ký NHCN cho điểm đến “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”; Hệ thống văn bản quy định về quản lý việc sử dụng NHCN; Mô hình tổ chức quản lý, điều hành, khai thác và phát triển NHCN, Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển NHCN; Chuyên mục quảng bá trên đại truyền hình địa phương; Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án; Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

Trong khuôn khổ dự án, đơn vị chủ trì cùng các đơn vị phối hợp thực hiện đã triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong khu vực Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn, đối tượng quản lý nhà nước tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức về SHTT, NHCN, các quy định về quản lý và sử dụng NHCN, từ đó thúc đẩy việc quản lý và khai thác NHCN có hiệu quả.

 

Trên cơ sở ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng về nội dung thực hiện dự án, Ông Lê Anh Tuấn - Phó Phân viện trưởng, Phân viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế, Chủ tịch Hội đồng đánh giá: dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra; các sản phẩm khoa học đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; kết quả nghiên cứu của dự án có giá trị thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu cơ sở thống nhất đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án báo cáo Sở KH&CN đề nghị nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

 

Thanh Đoàn - Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.402.013
Truy cập hiện tại 1.732 khách