Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch phân khu (1/2000) Khu vực Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 31/01/2024
Căn cứ Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Căn cứ Điều 20 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 về trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị.
Ủy ban nhân dân xã Thủy Phù tổ chức niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 25/01/2024 đến ngày 25/02/2024 tại trụ sở UBND xã Thủy Phù.
Hình thức lấy ý kiến: Trưng bày công khai đồ án quy hoạch (bao gồm thuyết minh, bản vẽ), phát phiếu tham gia ý kiến. (Gửi ở file đính kèm)
Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.149
Truy cập hiện tại 961 khách