Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Cứu trợ khẩn cấp cho người dân các vùng ngập lụt, chia cắt trên địa bàn do ảnh hưởng bão số 05
Ngày cập nhật 19/10/2022

Ngày 17/10/2022, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc phân bổ hàng hóa từ nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ cho các địa phương để cứu trợ khẩn cấp cho người dân các vùng ngập lụt, chia cắt do ảnh hưởng Bão số 05 năm 2022 gây ra.

Theo đó, các địa phương bị ảnh hưởng được phân bổ cụ thể như sau: 

TT

Tên đơn vị

Loại hàng hóa cứu trợ

Số lượng (Thùng)

Ghi chú

1

UBND xã Thủy Phù

Mỳ ăn liền loại Hảo Hảo, thùng 30 gói

 

30

 

2

UBND xã Thủy Tân

120

 

3

UBND xã Thủy Thanh

30

 

4

Văn phòng BCH PCTT và TKCN thị xã

20

Dự trữ để cứu trợ khẩn cấp

Tổng cộng

200

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Kim Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.317.437
Truy cập hiện tại 5.702 khách