Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 30/04/2022

Sáng ngày 28/4/2022, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tiến hành họp để rà soát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã. Đồng chí Lê Ngọc Sơn - TUV, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.

Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, được cả hệ thồng chính trị và toàn xã hội tích cực hưởng ứng; tỉ lệ hộ nghèo toàn thị xã giảm liên tục qua các năm, từ 4,57% (năm 2016) xuống còn 1,89% (năm 2021). Công tác xã hội hóa, huy động, trợ giúp các hộ nghèo được đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân. Tuy vậy, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; Công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; Một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo... Những nội dung trên đã được thành viên Ban Chỉ đạo tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp cũng như các kiến nghị để thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã trong thời gian đến.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giảm nghèo địa bàn thị xã trong thời gian qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục chung tay, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo của thị xã; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thị ủy, kịp thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm; Thực hiện số hóa dữ liệu hộ nghèo trên địa bàn; Rà soát, thẩm định và quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà tạm; rà soát lại các tiêu chí đánh giá để đề ra các giải pháp phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tăng cường công tác tập huấn, cập nhật văn bản mới cho cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo; cần tạo điều kiện hơn nữa cho các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn, tiếp cận với các thông tin tuyển dụng, đi lao động ở nước ngoài.... 
 
Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.951.152
Truy cập hiện tại 6.609 khách