Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 21/04/2022

Sáng 21/4/2022, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã do đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Tham dự phiên giao ban gồm có đồng chí Ngô Thị Ái Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã,  lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công thị xã; lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác CCHC các xã, phường.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được và nêu ra những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 3 tháng đầu năm 2022. Tại đây, các đại biểu tham dự cũng đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh để thực hiện tốt công tác CCHC, cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện CCHC năm 2022 theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản trái với các quy định pháp luật hiện hành hoặc văn bản không còn hiệu lực.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh hơn nữa trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với tất cả các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND thị xã và các xã, phường.

Kim Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.074 khách