Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của BCH Trung ương Đảng khóa IX
Ngày cập nhật 08/11/2021

Sáng 29/10, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010-2020. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến.

Kể từ khi BCH Trung ương ban hành Nghị quyết 13, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, trong đó, nòng cốt là hợp tác xã cùng trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
 
Qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của thị xã. 
 
Theo đó, số HTX đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 19 HTX, tăng 9 HTX so với thời điểm năm 2001; tổng nguồn vốn, tài sản của các HTX tính đến tháng 10/2021 là 101,6 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng so với năm 2011; tổng nguồn vốn kinh doanh của các HTX là 80,5 tỷ đồng, tăng 25,9 tỷ đồng (tương đương 47%); doanh thu trung bình của các HTX là 6,3 tỷ đồng/năm, tăng 19%; lợi nhuận bình quân 322 triệu đồng/năm, tăng 32%. Năm 2021, 11/19 HTX trên địa bàn đều kinh doanh có lãi, thu nhập người lao động bình quân 60 triệu đồng mỗi năm. 
 
#
 
Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010-2020, hiện Đảng bộ thị xã Hương Thủy có 34 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 20 đảng bộ và 14 chi bộ, với 3.920 đảng viên đang sinh hoạt tại 250 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.
 
Trong 10 năm qua, bên cạnh tập trung xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; kịp thời kiện toàn các cấp ủy Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ; tạo được sự phối hợp đồng bộ trong công tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, hạn chế được sự chồng chéo, biểu hiện làm thay hoặc buông lõng vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện đúng đắn các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Các cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và có biện pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, vi phạm về đạo đức, lối sống…
 
 
Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 13 của BCH Trung ương Đảng khóa IX và trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010-2020.
Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.811
Truy cập hiện tại 521 khách