Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy ưu tiên nguồn vốn giải ngân kịp thời cho các lao động từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngày cập nhật 29/10/2021

Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngừng hoạt động, một số lượng lớn lao động quê Thừa Thiên Huế làm việc tại các tỉnh, thành có dịch Covid-19 đã di chuyển về địa phương lưu trú, tránh dịch (theo số liệu thống kê toàn tỉnh có hơn 25.000 người lao động ở các tỉnh, thành phố khác trở về), do đó người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp rất lớn.

Nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho người lao động sớm tìm kiếm được việc làm mới, ổn định cuộc sống cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tuyển dụng lao động có tay nghề, ngày 10/9/2021 UBND tỉnh ban hành công văn số 8333/UBND-XH “về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19”, trong đó UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các chính sách tín dụng việc làm thông qua hoạt động cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và từ các tổ chức tín dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ưu tiên các nguồn vốn vay, vốn thu hồi nợ để hỗ trợ người lao động có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động từ các tỉnh, thành khác về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tại địa bàn Hương Thủy, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và NHCSXH tỉnh về ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ người lao động từ các tỉnh, thành khác về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn Giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, NHCSXH thị xã Hương thủy đã báo cáo và tham mưu Ban đại diện NHCSXH thị xã có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát nhu cầu vay vốn của đối tượng là người lao động từ các tỉnh, thành khác về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng tháng tổng hợp nhu cầu gửi NHCSXH thị xã xem xét bố trí nguồn vốn ưu tiên giải ngân kịp thời. Đơn vị cũng  triển khai chỉ đạo cán bộ tín dụng phối hợp với các tổ chức chính trị nhận ủy thác tại các xã, phường trên cơ sở nhu cầu vay vốn đã tổng hợp, thực hiện bình xét cho vay và hướng dẫn hồ sơ cho các lao động có nhu cầu vay vốn, đảm bảo ưu tiên giải ngân kịp thời cho người lao động từ các tỉnh, thành khác về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tại điểm giao dịch phường Thủy Phương ngày 18/10/2021 đã giải ngân kịp thời cho lao động Phan Thị Huê số tiền 50 triệu từ nguồn vốn Ủy thác địa phương thị xã với chương trình Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Bà Phan Thị Huê (trú tại Phường Thủy Phương-thị xã Hương Thủy), vào Đà Nẵng phụ thợ nề từ đầu năm 2021. Do dịch Covid-19, đến tháng 9, Bà Huê trở về địa phương. Sau khi hoàn thành cách ly theo quy định, Bà Huê bày tỏ nhu cầu vay vốn để kinh doanh, ổn định cuộc sống và đã được NHCSXH thị xã Hương Thủy ưu tiên nguồn vốn giải ngân 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 0,66%/tháng (7,92%/năm-tương đương lãi suất cho vay hộ cận nghèo).

Thời gian tới, NHCXH thị xã Hương Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ưu tiên nguồn vốn đảm bảo giải ngân kịp thời cho các lao động từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19 có vốn làm ăn và ổn định cuộc sống.  

NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.756.963
Truy cập hiện tại 3.212 khách