Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hướng đến ngày hội lớn toàn dân
Ngày cập nhật 10/03/2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào 23/5, từ thời điểm này, thị xã Hương Thủy đã và đang có những kế hoạch chu đáo, nghiêm túc, góp phần giúp ngày hội lớn toàn dân diễn ra thành công.

Tại hội nghị hiệp thương lần 1 

Ông Trần Tấn Quốc - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMT, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã Hương Thủy cho biết, xác định luôn nỗ lực ở mức cao nhất để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, từ những ngày đầu năm 2021, thị xã Hương Thủy đã bắt tay triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. 
 
Sau khi Ban Thường vụ Thị ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, UBND thị xã thành lập Uỷ ban Bầu cử thị xã (UBBC) gồm 15 người, cùng với triển khai kế hoạch bầu cử tới đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thị xã đến cơ sở, UBBC thị xã tổ chức tập huấn cho UBBC các xã, phường về những điểm mới của của Nghị quyết 1186 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội về quy định thời gian để Thường trực HĐND các cấp gửi văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng, người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đến UBMT tổ chức hiệp thương.
 
Ở lần hiệp thương thứ nhất để thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ra ứng cử, đồng thời, tiến hành hướng dẫn các cơ quan thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng luật, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hương Thủy có 57 người được giới thiệu để bầu 32 đại biểu HĐND thị xã và 484 người được giới thiệu để bầu ra 269 đại biểu cấp xã, phường.
 
“Kinh nghiệm cho thấy, để công tác liên quan đến bầu cử trôi tròn, thành công từ những khâu nhỏ nhất, Hương Thủy đã tiến hành tập huấn cụ thể quy trình bầu cử đến Ban công tác Mặt trận và Ban Thường trực UBMT các xã, phường song song với làm tốt công tác triển khai các hệ thống văn bản liên quan từ sớm. Ngoài ra, việc phối hợp đồng bộ giữa UBBC - HĐND - UBND - UBMT trong công tác cơ cấu, thành phần và số lượng đảm bảo số dư cần thiết để các hội nghị hiệp thương xem xét, lập danh sách sơ bộ mà thị xã đã và đang thực hiện góp phần rất lớn để cuộc bầu cử diễn ra thành công”, ông Trần Tấn Quốc chia sẻ.
 
Theo ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã, với phương châm xuyên suốt: “Chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác”, người ứng cử vào HĐND các cấp được lựa chọn phải là người thực sự có phẩm chất chính trị và năng lực để làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, giúp địa phương phát triển về mọi mặt, từng bước xây dựng thị xã trở thành đô thị động lực của tỉnh, thị xã Hương Thủy luôn thực hiện đúng quy trình, đúng luật định, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ trên 35%; người dưới 40 tuổi trên 15%; người ngoài Đảng trên 10% và tỷ lệ tái cử trên 15%”.
 
 
Hội nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử 
đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Kết thúc hiệp thương lần thứ nhất, hiện, UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị theo quy định; thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác chuẩn bị hiệp thương lần 2 và giới thiệu người ứng cử; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện truyền thông, diễn đàn thanh niên, các buổi sinh hoạt chính trị… để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình, đi kèm các phương án giữ vững an ninh chính trị, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của toàn dân. 
 
Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, ở 2 xã vùng núi, gò đồi Dương Hòa và Phú Sơn, do điều kiện đi lại khó khăn nên UBBC thị xã đã có phương án thành lập 5 điểm bỏ phiếu ở 5 thôn của xã Dương Hòa, 4 điểm bỏ phiếu ở 4 thôn của xã Phú Sơn, đồng thời, lên kế hoạch nắm số lượng cử tri đi làm ăn xa, từ đó phối hợp cùng gia đình liên lạc để lập danh sách hoặc cấp giấy phép bỏ phiếu nơi khác.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.932.945
Truy cập hiện tại 5.810 khách