Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội nghị Thị ủy lần thứ 3
Ngày cập nhật 10/12/2020

Sáng ngày 09/12/2020, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 3 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thảo luận đề ra Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021; Chương trình công tác của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Quang Bằng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã lần thứ XV. Bên cạnh thời cơ và thuận lợi, chúng ta vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức; nhất là ảnh hưởng của các đợt dịch Covid-19 và các cơn bão, mưa lụt những tháng cuối năm nay; nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục giữ vững và có những tăng trưởng tích cực; có 13/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; Giá trị sản xuất tăng 10,25%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 3.700 tỷ đồng; thu ngân sách thị xã thu thực hiện 570,8 tỷ đồng, đạt 127,9% dự toán; Thu tiền sử dụng đất thực hiện 345 tỷ đồng, đạt 172,5% dự toán. Công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị được quan tâm và ưu tiên đầu tư phát triển.

Văn hoá, xã hội đạt kết quả tốt trên nhiều mặt. Giáo dục - Đào tạo có sự chuyển biến tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ thị xã Hương Thủy đề ra 15 chỉ tiêu và 5 chương trình trọng điểm như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,5%; Thu ngân sách tăng từ 13-15%; Thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 4.000 - 4.100 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3 - 0,5%; Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 2 trường; Kết nạp từ 90 – 100 đảng viên mới… Chương trình chỉnh trang, xây dựng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử.

Cũng tại hội nghị lần này, Đảng bộ thị xã Hương Thủy có 3 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng về những thành tích đóng góp cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian qua.

 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.745
Truy cập hiện tại 522 khách