Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hướng dẫn thành lập và sinh hoạt CLB tại các xã, phường
Ngày cập nhật 26/11/2020
Sáng 26/11, đại diện 14 CLB của 2 xã, phường được chọn làm điểm của thị xã Hương Thủy là xã Thủy Thanh và phường Phú Bài tham gia lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và sinh hoạt CLB tại các xã, phường. 
 

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: hướng dẫn thành lập CLB và cách sinh hoạt định kỳ; xây dựng chương trình sinh hoạt cộng đồng đặc trưng; thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các mô hình CLB đưa vào phát triển du lịch trải nghiệm; tuyên truyền, định hướng người dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như dạy nghề truyền thống, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, nếp sống văn minh; đẩy mạnh đề án “Xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”...
 
Mục đích của lớp tập huấn nhằm phát huy, khai thác tối đa công năng của thiết chế văn hóa cơ sở, hình thành mô hình các CLB nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.736.930
Truy cập hiện tại 3.361 khách