Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đảm bảo các điều kiện an toàn tổ chức Lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021.
Ngày cập nhật 29/08/2020

Thực hiện Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1827/SGD&ĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo các điều kiện an toàn tổ chức dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường; Hiệu trưởng các trường học trực thuộc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng GD&ĐT thị xã:

Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo các trường trực thuộc soát xét các điều kiện chuẩn bị năm học mới 2020-2021, cụ thể:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và khẩn trương tổ chức triển khai đến các trường học trực thuộc trên địa bàn nội dung Công văn số 1827/SGD&ĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021. Trong đó, lưu ý đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị trường học trước khi khai giảng.

- Huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100% kế hoạch, nhất là các cháu MN 5 tuổi, học sinh vào lớp 1 và lớp 6.

- Chỉ đạo các trường: Rà soát, triển khai các phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong công tác phòng chống dịch; sắp xếp, bố trí số lượng học sinh/lớp theo đúng quy định về giữ khoảng cách trong phòng học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

- Chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường, vệ sinh và sơn quét trường học đảm bảo xanh - sạch -sáng, treo các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng năm học mới,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới 2020-2021. Tổ chức tốt Lễ khai giảng đảm bảo yêu cầu theo nội dung Công văn số 1827/SGD&ĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT.

- Chỉ đạo các trường tham mưu với UBND các xã, phường trong việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường xung quanh trường học; giải tỏa các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, không đảm bảo an toàn giao thông đối với phụ huynh và học sinh.

- Lập dự trù kinh phí tặng hoa chúc mừng nhân ngày Khai giảng năm học mới 2020-2020 cho các trường học trực thuộc (MN, TH, THCS) trên địa bàn thị xã để trình UBND thị xã (qua phòng TC-KH thị xã) xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng thời, trực tiếp hợp đồng đặt lãng hoa chúc mừng của lãnh đạo thị xã và chuyển đến cho các trường học nói trên đảm bảo thời gian quy định. Chỉ đạo các trường tiếp nhận và bố trí lãng hoa của lãnh đạo thị xã vào vị trí trang trọng trong buổi lễ khai giảng (Văn phòng HĐND&UBND thị xã phối hợp với Văn phòng Thị ủy xây dựng lịch mời lãnh đạo thị xã dự Lễ khai giảng trên cơ sở đề xuất của phòng GD&ĐT thị xã).

- Căn cứ tình hình thực tiễn và chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các hoạt động giáo dục phù hợp, đảm bảo tiến độ chung của toàn ngành.

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã:

- Chỉ đạo các Trạm Y tế chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn thực hiện tiêu độc khử trùng tại các trường, lớp trước Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

- Phối hợp với phòng GD&ĐT thị xã tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh trường học chuẩn bị cho năm học mới.

3. Trung tâm GDNN-GDTX Hương Thủy:

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1827/SGD&ĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021. Trong đó, lưu ý đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trước Lễ khai giảng.

 - Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn, vệ sinh môi trường tại các cơ sở, sơn quét trường học đảm bảo xanh - sạch -sáng, treo các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng năm học mới,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới 2020-2021 và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

4. Trung tâm VHTT&TT thị xã, phòng VH&TT thị xã: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh Covid-19 để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học trên địa bàn trước khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

5. Văn phòng HĐND&UBND thị xã:

- Phối hợp với phòng GD&ĐT thị xã giúp UBND thị xã kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

- Phối hợp phòng GD&ĐT, Văn phòng Thị ủy tham mưu văn bản mời lãnh đạo thị xã thăm và động viên các trường học trên địa bàn nhân ngày Khai giảng năm học mới; chuẩn bị 03 lãng hoa chúc mừng của lãnh đạo thị xã và chuyển đến các trường: THPT Hương Thủy, THPT Phú Bài và Trung tâm GDNN-GDTX nhân ngày Khai giảng năm học mới 2020-2021 theo kế hoạch.

6. UBND các xã, phường:

- Phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã chỉ đạo các trường, Trạm y tế làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng và thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.

- Quan tâm cân đối, bố trí nguồn kinh phí của địa phương để đầu tư cho phát triển Giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn, đồng thời tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo xanh - sạch – sáng.

- Phát huy trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể trong việc huy động trẻ đến trường, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất các trường học đảm bảo phục vụ cho nhu cầu dạy và học trên địa bàn phụ trách; đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cấp trên.

- Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để làm tốt việc hướng dẫn xếp hàng đón con (có khoảng cách) ở bên ngoài cổng trường đảm bảo an toàn; nhắc nhở việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của phụ huynh, học sinh khi đưa đón học sinh.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các thôn, tổ dân phố vận động các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trường, tránh tình trạng học sinh bỏ học, học sinh đi học bằng xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm; tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh không để xảy ra các tai tệ nạn xã hội trong trường học; tổ chức vệ sinh môi trường xung quanh trường học; kiểm tra giải tỏa các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với phụ huynh và học sinh.

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.750
Truy cập hiện tại 522 khách