Tìm kiếm
Thủy Phù phấn đấu trở thành phường trong 5 năm tới
Ngày cập nhật 29/05/2020

“Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành phường” là mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ xã Thủy Phù lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 27-28/5. Đến dự có đồng chí đồng chí Lê Văn Chính, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thủy Phù luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra. Tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm hơn 80%. Nông nghiệp phát triển toàn diện, mở rộng liên doanh, liên kết theo hướng chuỗi giá trị, như: sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ. 2 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên.
 
Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên môi trường đạt kết quả tích cực, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án lớn như: mở rộng quốc lộ 1A, mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài... Đặc biệt, trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủy Phù đã hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, hiện địa phương đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Hệ thống trường lớp các cấp học được quan tâm đầu tư, với 4/5 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình mầm non và tiểu học đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 98% trở lên, nhiều em đạt giải cấp tỉnh và quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với “Ngày Chủ nhật Xanh” được người dân hưởng ứng tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,97%.
 
 
Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Hàng năm tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đều đạt kết quả tốt, trên 75% đạt khá giỏi. Từ 2015 đến nay, địa phương đã tuyển chọn 84 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. 
 
Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng bộ có những chuyển biến tích cực; vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên. Xây dựng, củng cố được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong BCH và cán bộ chủ chốt của xã, sự đồng thuận trong nhân dân để tập trung phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Trên cơ sở mục tiêu đặt ra “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành phường”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thủy Phù đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu: tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 2.000 - 2.500 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng; xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và trở thành phường.  
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thủy Phù đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy lưu ý, Đảng bộ cần tập trung khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, nhất là lợi thế gần Sân bay quốc tế Phú Bài đang được đầu tư mở rộng nâng cấp và khu công nghiệp tập trung lớn nhất của tỉnh đang được kêu gọi đầu tư mở rộng giai đoạn 4 để thu hút các nhà đầu tư chiến lược…
 
Tập trung rà soát lại quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với định hướng quy hoạch xây dựng xã trở thành phường; nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có định hướng phát triển kinh tế xã hội lâu dài, bền vững, tránh tình trạng manh mún, bất cập hoặc phá vở quy hoạch; tập trung khai thác tốt nguồn lực của địa phương; tích cực, năng động để tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ từ cấp trên để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo đột phát mạnh về phát triển đô thị; xác định rõ các công trình, dự án lớn trọng điểm cần tập trung ưu tiên đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2020-2025 để lựa chọn, đề xuất đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, loại bỏ các tập trục, thói quen xấu và hình thành nếp sống văn minh đô thị; thực hiện chương trình giảm nghèo; giải quyết  việc làm, nâng cao hơn nữa mức thu nhập bình quân đầu người, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
 
Giữ vững, ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Do đó, phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh,  nhất là an ninh chính trị, an ninh tôn giáo; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển rộng khắp mạng lưới an ninh nhân dân đến tận các tổ dân phố. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các khu dân cư. Ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời, nghiêm túc các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là các tội phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm có tổ chức, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất các biện pháp, tạo điều kiện nâng cao đời sống của người dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
Tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đủ sức để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ trong 5 năm tới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng TCCS Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ khu dân cư. Chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh.
 
 
Đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Ra mắt BCH khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
 
Tặng hoa đồng chí Ngô Toản - nguyên Bí thư Đảng ủy, thôi tham BCH khóa mới
 
 
 
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 852 khách