Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng-xử phạt
Ngày 01 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3459/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong...
Ngày 23 tháng 10  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Viết Tố; Sinh năm: 1969, Quốc tịch: Việt Nam....
Ngày 31 tháng 7  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với...
Ngày 11 tháng 6 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Trần...
Ngày 11 tháng 5  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực đất đai đối với bà...
Ngày 27 tháng 4  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công...
Ngày 26 tháng 01 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 250a/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT đối với bà Nguyễn Thị...
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Vĩnh;Giới tính: Nam, Năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.289.000
Truy cập hiện tại 85 khách