Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
282 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
37/QÐ-UBND05/01/201905/01/2019xVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
70/2018/QÐ-UBND20/12/201820/12/2018xBan hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
2318/QÐ-UBND17/10/201817/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
2252/QÐ-UBND11/10/201811/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
2244/QÐ-UBND10/10/201810/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2025/QÐ-UBND18/09/201818/09/2018xVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1072/UBND22/08/201822/08/2018xV/v triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải
1784/QÐ-UBND15/08/201815/08/2018xVề việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
45/2018/QÐ-UBND15/08/201815/08/2018xBan hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2561/QÐ-UBND10/08/201810/08/2018xVề việc công bos công khai quyết toán ngân sách năm 2017
40/2018/QÐ-UBND16/07/201816/07/2018xBan hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
110/KH-UBND07/06/201807/06/2018xKế hoạch thực hiện việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải
1294/QÐ-UBND09/05/201809/05/2018xVề việc Công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Cháu và bà Đặng Thị xế, tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
69/KH-UBND08/05/201808/05/2018xKiểm tra công tác hành nghề Y, Dược tư nhân năm 2018
66/KH-UBND04/05/201804/05/2018xThực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2018
35/KH-UBND13/03/201813/03/2018xKiểm tra điều kiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tại các trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2018
269/QÐ-UBND01/02/201801/02/2018xVề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2018
269/QÐ-UBND01/02/201801/02/2018xVề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2018
245/BC-UBND13/12/201713/12/2017xTình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
232/BC-UBND05/12/201705/12/2017xTình hình kinh tế - xã hội năm 207 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.289.242
Truy cập hiện tại 23 khách