Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
301 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
000004/05/202404/05/2024xTài liệu Thi đua khen thưởng
125/CTr-UBND15/07/202215/07/2022xTổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thị xã Hương Thủy giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
157/KH-UBND31/12/202131/12/2021xỨng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thị xã Hương Thủy năm 2022
8500/QÐ-UBND18/11/202118/11/2021xBan hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử của thị xã Hương Thủy giai đoạn 2021 - 2025”
8332/QÐ-UBND05/11/202105/11/2021xThành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thị xã Hương Thủy
03/2021/TT-TTCP30/09/202130/09/2021xv/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
106/KH-UBND01/01/202101/01/2021xỨng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Hương Thủy năm 2021
S? 41/2020/TT-BQP31/03/202015/05/2020xQUy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
29/2020/TT-BQP13/03/202001/07/2020xQuy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự của cơ quan, tổ chức; trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
03/2020/QÐ-TTg13/01/202013/01/2020xQuy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
02/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
03/2019/NÐ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Đề án Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thị xã
04/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề nhiệm vụ và giải pháp triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
01/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
37/QÐ-UBND05/01/201905/01/2019xVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
70/2018/QÐ-UBND20/12/201820/12/2018xBan hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
4/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
3/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
2/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
3478/QÐ-UBND06/11/201806/11/2018xBan hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trƣờng mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hƣơng Thủy
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.124
Truy cập hiện tại 3.459 khách