Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
293 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
03/2021/TT-TTCP30/09/202130/09/2021xv/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
S? 41/2020/TT-BQP31/03/202015/05/2020xQUy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
29/2020/TT-BQP13/03/202001/07/2020xQuy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự của cơ quan, tổ chức; trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
03/2020/QÐ-TTg13/01/202013/01/2020xQuy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
02/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
03/2019/NÐ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Đề án Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thị xã
04/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề nhiệm vụ và giải pháp triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
01/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
37/QÐ-UBND05/01/201905/01/2019xVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
70/2018/QÐ-UBND20/12/201820/12/2018xBan hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
4/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
3/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
2/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
2318/QÐ-UBND17/10/201817/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
2252/QÐ-UBND11/10/201811/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
2244/QÐ-UBND10/10/201810/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2025/QÐ-UBND18/09/201818/09/2018xVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1072/UBND22/08/201822/08/2018xV/v triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải
1784/QÐ-UBND15/08/201815/08/2018xVề việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
45/2018/QÐ-UBND15/08/201815/08/2018xBan hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.651.859
Truy cập hiện tại 3.433 khách