Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
289 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
04/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề nhiệm vụ và giải pháp triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
01/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
02/2019/NQ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
03/2019/NÐ-HÐND04/07/201904/07/2019xVề việc thông qua Đề án Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thị xã
37/QÐ-UBND05/01/201905/01/2019xVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
70/2018/QÐ-UBND20/12/201820/12/2018xBan hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
4/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
3/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
2/2018/NQ-HÐND14/12/201814/12/2018xVề việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý
2318/QÐ-UBND17/10/201817/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
2252/QÐ-UBND11/10/201811/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
2244/QÐ-UBND10/10/201810/10/2018xBan hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2025/QÐ-UBND18/09/201818/09/2018xVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1072/UBND22/08/201822/08/2018xV/v triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải
1784/QÐ-UBND15/08/201815/08/2018xVề việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
45/2018/QÐ-UBND15/08/201815/08/2018xBan hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2561/QÐ-UBND10/08/201810/08/2018xVề việc công bos công khai quyết toán ngân sách năm 2017
40/2018/QÐ-UBND16/07/201816/07/2018xBan hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
110/KH-UBND07/06/201807/06/2018xKế hoạch thực hiện việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải
1294/QÐ-UBND09/05/201809/05/2018xVề việc Công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Cháu và bà Đặng Thị xế, tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.467.223
Truy cập hiện tại 1.253 khách