Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
267 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
1294/QÐ-UBND09/05/201809/05/2018Về việc Công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Cháu và bà Đặng Thị xế, tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
69/KH-UBND08/05/201808/05/2018Kiểm tra công tác hành nghề Y, Dược tư nhân năm 2018
35/KH-UBND13/03/201813/03/2018Kiểm tra điều kiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tại các trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2018
245/BC-UBND13/12/201713/12/2017Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
232/BC-UBND05/12/201705/12/2017Tình hình kinh tế - xã hội năm 207 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
1080/UBND-NV14/11/201714/11/2017V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2017
111/KH-UBND08/11/201708/11/2017Triển khai vận hành Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức
878/UBND22/09/201722/09/2017V/v sử dụng Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại kiến nghị, phản ánh
2737/QÐ-UBND11/09/201711/09/2017Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã Hương thủy năm 2016
739/UBND15/08/201715/08/2017V/v cập nhật báo cáo lên Trang thông tin kinh tế - xã hội tỉnh
4/2017/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
1/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018
3/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
2/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại họp thứ 3 HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/BC-BKTXH06/07/201706/07/2017Thẩm tra Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
11/BC-BPC06/07/201706/07/2017Thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/BC-BPC06/07/201706/07/2017Thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
9/BC-TTHÐND05/07/201705/07/2017Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
125/BC-UBND04/07/201704/07/2017Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
123/BC-UBND03/07/201703/07/2017TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.887.556
Truy cập hiện tại 73 khách