Tìm kiếm
Liên kết website
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
228 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
813/QÐ-NHNN24/04/201724/04/2017Về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ
01/2017/NÐ-CP06/01/201703/03/2017Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
8631/QÐ-UBND30/12/201630/12/2016Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thị xã giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025
8632/QÐ-UBND30/12/201630/12/2016Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016 – 2020
16/NQ-HÐND20/12/201620/12/2016Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017
6/2016/NQ-HÐND20/12/201620/12/2016Nghị quyết Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ thị xã giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
4/2016/NQ-HÐND20/12/201620/12/2016Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
15/NQ-HÐND20/12/201620/12/2016Nghị quyết Về dự toán thu chi ngân sách năm 2017
5/2016/NQ-HÐND20/12/201620/12/2016Nghị Quyết Về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016-2020
18/BC-KTXH16/12/201616/12/2016Báo cáo Thẩm tra Đề án và dự thảo nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016-2020
17/BC-KTXH16/12/201616/12/2016Báo cáo Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017
14/BC-BPC16/12/201616/12/2016Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp Chế tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/BC-KTXH16/12/201616/12/2016Báo cáo Thẩm tra Đề án và Nghị quyết về phát triển dịch vụ thị xã giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025
15/BC-KTXH16/12/201616/12/2016Báo cáo Thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, dự toán phân bổ ngân sách năm 2017
190/BC-UBND15/12/201615/12/2016Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
13/BC-TTHÐND14/12/201614/12/2016Báo cáo Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017
187/BC-UBND14/12/201614/12/2016Tình hình thực hiện KT-XH năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017
182/BC-UBND14/12/201614/12/2016Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
184/BC-UBND14/12/201614/12/2016Công tác thi hành án dân sự năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017
186/BC-UBND14/12/201614/12/2016Báo cáo Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã khoá VI
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.631.828
Truy cập hiện tại 435 khách