Tìm kiếm
Liên kết website
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
262 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
1080/UBND-NV14/11/201714/11/2017V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2017
111/KH-UBND08/11/201708/11/2017Triển khai vận hành Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức
878/UBND22/09/201722/09/2017V/v sử dụng Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại kiến nghị, phản ánh
2737/QÐ-UBND11/09/201711/09/2017Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã Hương thủy năm 2016
739/UBND15/08/201715/08/2017V/v cập nhật báo cáo lên Trang thông tin kinh tế - xã hội tỉnh
4/2017/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
1/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018
3/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
2/NQ-HÐND11/07/201711/07/2017Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại họp thứ 3 HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/BC-BKTXH06/07/201706/07/2017Thẩm tra Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
11/BC-BPC06/07/201706/07/2017Thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/BC-BPC06/07/201706/07/2017Thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
9/BC-TTHÐND05/07/201705/07/2017Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
125/BC-UBND04/07/201704/07/2017Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
123/BC-UBND03/07/201703/07/2017TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
08/BC-KTXH03/07/201703/07/2017Thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016
6/BC-TTHÐND30/06/201730/06/2017Hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
118/BC-UBND29/06/201729/06/2017Công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
04/TB-UBMT27/06/201727/06/2017Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017
113/BC-UBND26/06/201726/06/2017Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.748.264
Truy cập hiện tại 530 khách