Tìm kiếm
Triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai các văn mới của Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến các vấn đề về: Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (Nghị quyết 33-NQ/TW); Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết 39-NQ/TW); Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch 97 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, các văn bản được thông qua tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, liên quan tới những vấn đề lớn, hệ trọng, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Sau hội nghị, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.426.506
Truy cập hiện tại 1.220 khách