Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật công an nhân dân (sửa đổi)
Ngày cập nhật 06/09/2018

Thực hiện Công văn số 76/ĐĐBQH-VP ngày 30/8/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật công an nhân dân (sửa đổi). UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1145/UBND ngày 06/9/2018 yêu cầu như sau: 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật nói trên. Các văn bản góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, số 16 Lê Lợi, thành phố Huế (Đồng thời, gửi qua địa chỉ mail: vpdbqh@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 07/9/2018.

Tập tin đính kèm:
Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.908.085
Truy cập hiện tại 3.763 khách