Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
 
Thứ hai
19/7/2021

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến

Chiều: Giám sát tại phòng TNMT

 

Thứ ba
20/7/2021

Sáng: Họp HĐND phường Thủy Phương

Chiều: Giám sát phòng TC-KH

 

Thứ tư
21/7/2021

Sáng: Giám sát Phòng TC-KH

Chiều: Họp HĐND xã Phú Sơn

 

Thứ năm
22/7/2021

Sáng: Đi khảo sát thực địa các công trình

Chiều: Đi cơ sở

 

Thứ sáu
23/7/2021

Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ bảy
24/7/2021

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.843 khách