Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2023
Ngày cập nhật 13/11/2023

Thực hiện Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” và Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 148/BTĐKT-NV ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “ Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2023.

Ngày 10/11/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 3044 /UBND-NV về việc triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2023. Theo đó, UBND thị xã đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức xét chọn, giới thiệu 01 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực đạt tiêu chuẩn sau:

 

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cá nhân và gia đình gương mẫu trong công tác, học tập và nơi cư trú, được người dân, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội yêu quý và cá nhân đó có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trên từng lĩnh vực, cụ thể:

1. Lĩnh vực quản lý Nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và Đoàn thể

Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực công tác được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh hoặc Hội đồng Khoa học cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng  cấp Nhà nước.

2. Lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh

a) Đối với nông dân: Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; đi đầu trong việc sản xuất thực phẩm sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với bảo vệ môi trường; năng động, sáng tạo, tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo việc làm cho nhiều người, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo (có số liệu minh chứng cụ thể); ưu tiên cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên.

b) Đối với người lao động: Có sáng kiến, sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích giá trị cao cho doanh nghiệp (có số liệu minh chứng cụ thể); có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; giỏi chuyên môn, vững tay nghề, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; ưu tiên cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên.

c) Đối với Doanh nhân: Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao; có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường; chấp hành tốt quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, tạo việc làm cho nhiều người trong xã hội, có kết quả sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ; đạt các giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng  cấp Nhà nước.

3. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

a) Văn nghệ sĩ, diễn viên tích cực tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật vì cộng đồng, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, cá nhân có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiều tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, mới lạ, độc đáo được giới chuyên môn, công chúng đón nhận, đánh giá cao tạo được dấu ấn, trường phái mới; ưu tiên cá nhân đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các hội thi, hội diễn liên hoan quốc gia hoặc quốc tế.

b) Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia thi đấu hoặc huấn luyện thi đấu, đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các giải cấp quốc gia hoặc quốc tế.

c) Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quảng bá, xúc tiến, kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.

4. Lĩnh vực y tế

Cá nhân đang làm công tác quản lý hoặc chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế, có tài năng, y đức, tận tụy vì nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; có công trình nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tế được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh hoặc Hội đồng Khoa học cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận. Đã đạt được các giải thưởng trong và ngoài nước; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.

5. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

a) Cá nhân đang tham gia trực tiếp làm công tác quản lý hoặc giảng dạy; tâm huyết, tận tụy với nghề; mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được học sinh, sinh viên, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; ưu tiên cá nhân trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên đạt giải quốc tế hoặc cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.

b) Học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc và đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng trong các kỳ thi cấp quốc gia hoặc quốc tế.

6. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.

Cá nhân đạt giải thưởng về khoa học, công nghệ và môi trường từ cấp tỉnh trở lên hoặc có công trình, đề tài, dự án khoa học, công nghệ và môi trường từ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu xếp loại xuất sắc hoặc có phát minh, sáng chế được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, được ứng dụng thực tế có hiệu quả, mang lại lợi ích giá trị cao trong thực tiễn; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.

7. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh

Cá nhân có hành động dũng cảm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hoặc có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai; ưu tiên cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công.

8. Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

a) Đối với người dân tộc thiểu số: là tấm gương tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng; có nhiều sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.

b) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang sinh hoạt trong các tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh: là tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào các tôn giáo về lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ưu tiên cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước.

9. Lĩnh vực hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện

Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội; có đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội; tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các khó khăn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

10. Các lĩnh vực khác

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất của lĩnh vực, có đóng góp thiết thực, quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.”

* Hồ sơ đề nghị xét tặng (02 bản chính), gồm:

1. Tờ trình;

2. Biên bản;

3. Báo cáo thành tích thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 Hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân thị xã (qua phòng Nội vụ thị xã) trước ngày 05/12/2023.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.320
Truy cập hiện tại 322 khách