Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân
Ngày cập nhật 13/11/2023

Thực hiện Công văn số 12100/UBND-NN ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Công điện số 1034/CĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (gửi kèm theo văn bản trên); Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ ở khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ. Chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê bao, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, sạt lở đất gây chia cắt. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND thị xã về việc tập trung phòng, ngừa, chủ động thực hiện các phướng án ứng phó với mưa lớn trên địa bàn thị xã.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phương án, lực lượng, phương tiện trong phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thị xã.

4. Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã tăng cường phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.741
Truy cập hiện tại 3.670 khách