Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2023
Ngày cập nhật 31/10/2023

Bắt đầy từ tháng 11/2023 là thời điểm áp dụng của nhiều quy định mới liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, dân sự, cán bộ, công chức, giáo dục,…  

1. Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Có hiệu lực từ ngày 20/11/2023, Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Không thực hiện giảm tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có)).

2. Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Từ ngày 15/11/2023, mức thu phí khi đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ được áp dụng theo biểu phí mới được ban hành kèm theo Thông tư 61/2023/TT-BTC như sau:

STT

Nội dung

Mức thu

1

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

a

Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm

80.000 đồng/hồ sơ

b

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

60.000 đồng/hồ sơ

c

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm

30.000 đồng/hồ sơ

(Giảm 40.000 đồng/hồ sơ)

d

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm

20.000 đồng/hồ sơ

đ

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm

25.000 đồng/trường hợp

(Giảm 5.000 đồng/hồ sơ)

2

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoản đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm

30.000 đồng/hồ sơ

3

Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm

 

a

Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần

 

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản

10.000 đồng/lần

(Bổ sung mới)

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu

2.000 đồng/giao dịch

(Bổ sung mới)

b

Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên

 

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản

- 300.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số trước ngày 01/7 hằng năm.

- 150.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số từ ngày 01/7 hằng năm.

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu

2.000 đồng/giao dịch

(Bổ sung mới)

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công từ ngày 10/11/2023

Thay thế cho Nghị định số 04/2019/NĐ-CP từ ngày 10/11/2023, Nghị định 72/2023/NĐ-CP đã sửa quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công.

Theo đó, tiêu chí về hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo không còn là căn cứ để xác định chức danh lãnh đạo có được sử dụng xe công hay không.

Trước đây Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định, chức danh lãnh đạo được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác phải có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

4.  Thêm 02 nội dung tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

So với hiện hành tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2015/TT-BTP, khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm 02  nội dung tập sự hành nghề công chứng bao gồm: 

- Kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng;

- Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2023. 

5. Công chức ngành thống kê nhận lương đến 11,92 triệu đồng/tháng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 15/11/2023) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ được xếp lương như sau:

- Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261): Hệ số lương 6,20 - 8,00, tương đương 9,238 đến 11,92 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262): Hệ số lương 4,40 - 6,78, tương đương 6,556 đến 10,102 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263): Hệ số lương 2,34 - 4,98, tương đương 3,486 đến 7,420 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264): Hệ số lương 2,10 - 4,89, tương đương 3,129 đến 7,286 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265): Hệ số lương 1.86 - 4,06, tương đương 2,771 đến 6,049 triệu đồng/tháng.

Như vậy, theo Thông tư mới, lương công chức ngành thống kê có thể đạt mức gần 12 triệu đồng/tháng.

6. Tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Để bảo đảm phù hợp với quy định của các kì thi Olympic khu vực và quốc tế, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT đã tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo đó, có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.911.985
Truy cập hiện tại 5.485 khách