Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 07/08/2023

UBND thị xã Hương Thủy nhận được Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy

Để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan.

(Có Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.612
Truy cập hiện tại 1.117 khách