Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 24/04/2023

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch  sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau:

- Bổ sung 15 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 19,218 ha; trong đó 05 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích khoảng 1,670 ha;

- Bổ sung 03 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng 6,345 ha để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hương Thủy.

(Chi tiết đính kèm phụ lục)

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.001
Truy cập hiện tại 904 khách