Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
03 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 15/03/2023

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó, danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện là:

- Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện (Bãi bỏ TTHC cấp huyện số 01 lĩnh vực Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

- Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh (Bãi bỏ TTHC cấp huyện số 02 lĩnh vực Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/3/2023 (chi tiết tại file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.371
Truy cập hiện tại 336 khách