Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tháng 9 năm 2022
Ngày cập nhật 29/09/2022

 

Nội dung

Đánh giá

Số phiếu

Tổng

 phiếu

Tỷ lệ (%)

1. Nơi tiếp đón

Rất hài lòng

333

 

484

69

Hài lòng

150

31

Không hài lòng

1

0

2. Thái độ phục vụ

Rất hài lòng

345

 

484

71

Hài lòng

138

29

Không hài lòng

1

0

3. Thái độ tiếp nhận

Rất hài lòng

344

 

484

71

Hài lòng

139

29

Không hài lòng

1

0

4. Thời gian xử lý

đúng hẹn

444

 

484

92

chậm hẹn

34

7

không đúng hẹn

6

1

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

đơn giản

456

 

484

94

cần giảm giấy tờ

24

5

Phức tạp

4

1

 

*Ghi chú: có 01 Phiếu không hài lòng (thuộc mã số tiếp nhận: 000.00.37.H57-2200818-0686).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.974
Truy cập hiện tại 3.839 khách