Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tháng 8 năm 2022
Ngày cập nhật 31/08/2022

 

Nội dung

Đánh giá

Số phiếu

Tổng

 phiếu

Tỷ lệ (%)

1. Nơi tiếp đón

Rất hài lòng

285

 

551

52

Hài lòng

265

48

Không hài lòng

1

0

2. Thái độ phục vụ

Rất hài lòng

283

551

51

Hài lòng

266

48

Không hài lòng

2

0

3. Thái độ tiếp nhận

Rất hài lòng

288

551

52

Hài lòng

262

48

Không hài lòng

1

0

4. Thời gian xử lý

đúng hẹn

502

551

91

chậm hẹn

44

8

không đúng hẹn

5

1

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

đơn giản

518

551

94

cần giảm giấy tờ

31

6

Phức tạp

2

0

 

*Ghi chú: có 04 Phiếu không hài lòng (thuộc mã số tiếp nhận: 220815-1146;  220803-0088).

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.956
Truy cập hiện tại 3.828 khách