Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tháng 7 năm 2022
Ngày cập nhật 28/07/2022

 

Nội dung

Đánh giá

Số phiếu

Tổng

 phiếu

Tỷ lệ (%)

1. Nơi tiếp đón

Rất hài lòng

357

 

659

54

Hài lòng

301

46

Không hài lòng

1

0

2. Thái độ phục vụ

Rất hài lòng

366

 

659

56

Hài lòng

291

44

Không hài lòng

2

0

3. Thái độ tiếp nhận

Rất hài lòng

367

 

659

56

Hài lòng

289

44

Không hài lòng

3

0

4. Thời gian xử lý

đúng hẹn

570

 

659

86

chậm hẹn

68

10

không đúng hẹn

21

3

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

đơn giản

594

 

659

90

cần giảm giấy tờ

54

8

Phức tạp

11

2

 

*Ghi chú: có 04 Phiếu không hài lòng (thuộc mã số tiếp nhận: H57-220720-1507;

 H57-220630-0400; H57-220513-1697;  H57-220624-0294).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.589.950
Truy cập hiện tại 202 khách