Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 25/02/2021
Chiều 24/2, Ban Thường trực UBMT thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị để hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, xã, phường có người được Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Hùng Tiến, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã giới thiệu, hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Theo đó, sau khi có sự điều chỉnh của Thường trực HĐND thị xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người phân bổ số lượng ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện trình tự, thủ tục theo các bước sau: Thứ nhất, ban lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người được giới thiệu ra ứng cử; Thứ hai, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người dự kiến ứng cử; Thứ 3, tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ra ứng cử. 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.013.712
Truy cập hiện tại 934 khách