Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVI-19 đợt 2 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 26/11/2020

I. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

          1. Công tác chỉ đạo, điều hành

          Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã kịp thời ban hành các Công văn chỉ đạo,  Quyết định kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ thị xã đến các xã, phường; Xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã; Tổ chức các cuộc họp của UBND thị xã, Ban chỉ đạo thị xã, tham gia các hội nghị trực tuyến của Trung ương và tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức các phiên làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt vừa tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa chỉ đạo các ngành, lĩnh vực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên nhằm ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội.

          2. Công tác truyền thông

          - Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, phường thường xuyên tô chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh, băng rôn, tờ rơi, áp phích, truyền thông bằng xe lưu động, …. nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng thái quá theo các thông tin đồn thổi; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế; kêu gọi người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm nhằm tránh sự đột biến trong mua sắm, ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo tâm lý hoang mang không đáng có trong nhân dân.

- Triển khai các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. Phổ biến rộng tãi thực hiện nguyên tắc “5K”: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế tại nơi lưu trú.

          2. Công tác kiểm tra, giám sát, dự phòng

          a. Công tác kiểm tra: Lãnh đạo UBND thị xã, các cơ quan như Phòng Y tế thị xã, Trung tâm Y tế thị xã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác về cơ sở, các khu cách ly tập trung, Chốt kiểm soát Y tế để kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch và khai báo y tế bắt buộc trên địa bàn thị xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Tổ trưởng.

          b. Giám sát, theo dõi các đối tượng:

          - Thực hiện tờ khai y tế, kiểm tra sức khỏe tại cơ sở khám chữa bệnh, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Chốt kiểm soát đường bộ Số 4 tại huyện Phú Lộc.

          - Chỉ đạo các các phòng, ban ngành, địa phương liên quan để nắm tình hình người về địa phương và khách lưu trú trên địa bàn để tiến hành khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.

          - Trong giai đoạn 2 (từ 26/7/2020): trên địa bàn có 17 trường hợp có tiếp xúc gần với các ca bệnh hoặc các địa điểm liên quan tới các bệnh nhân dương tính với Covid-19, trong đó có 07 trường hợp F1 và 51 trường hợp F2.

          3. Tổ chức khu cách ly, thu dung điều trị

          - UBND thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo thiết lập khu cách ly ban đầu để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ tại các chốt kiểm soát và cộng đồng.

          - Chuẩn bị sẵn sàng cơ số phòng chống dịch, tổ chức tốt việc thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân:       

          + Tại Trung tâm y tế: bắt đầu từ 29/07/2020 và kết thúc ngày 09/9/2020: 104 trường hợp.

          + Tại khu cách ly tập trung quân sự: bắt đầu từ 03/8/2020 và kết thúc ngày 01/9/2020: Trường Quân sự tỉnh (T1.1): 173 trường hợp; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh – Đại học Huế (T5): 692 trường hợp.

          - Các đội phản ứng nhanh và cấp cứu thường trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

          4. Công tác xét nghiệm

          Trong giai đoạn 2 của dịch bệnh Covid-19 tại Thừa Thiên Huế, tại Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy đã chủ động trong công tác lấy mẫu và gửi mẫu. Đã thực hiện tổng cộng 2.301 test nhanh, trong đó 2.258 test âm tính và 43 test dương tính; lấy và gửi 1.578 mẫu xét nghiệm PCR đều có kết quả âm tính.

          5. Triển khai các Bộ tiêu chí, đánh giá an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo lĩnh vực, ngành:

Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao để triển khai các Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã như sau:

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 đối với hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-BCĐ ngày 27/4/2020: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 đối với hoạt động trong ngành giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành kèm theo Quyết định số  128  /QĐ-BCĐ ngày  30 / 7 /2020  của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020: ĐẠT

- Bảng đánh giá đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID -19 tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 185/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2020: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 trong các cơ sở kinh doanh karraoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 187/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020: ĐẠT

- Bảng đánh giá nguy cơ lây nhễm dịch COVID -19 tại Trung tâm thương mại/ siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2020: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 tại nơi làm việc ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 tại cơ sở kinh doanh Game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 188/QĐ-BCĐ ngày 03/10/2020: ĐẠT

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID -19 tại Công ty điện lực Thừa Thiên Huế: ĐẠT

- Quyết định số 1087/QĐ-SYT ngày 01/9/2020  của Sở Y tế Ban hành “Bộ Tiêu chí Cơ sở khám chữa bệnh an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” dành cho Trạm y tế xã/phường/thị trấn và Phòng khám đa khoa tại tỉnh Thừa Thiên Huế: ĐẠT

- Quyết định số 1139/QĐ-SYT ngày 11/9/2020 của Sở Y tế Ban hành “Bộ Tiêu chí Cơ sở khám chữa bệnh an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại phòng khám chuyên khoa ngoài công lập” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: ĐẠT

Trên đây là nội dung kết quả công tác phòng chống dịch bênh COVID-19 đợt 2 của thị xã Hương Thủy.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.418.912
Truy cập hiện tại 2.815 khách