Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hương Thủy tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp ghành xong án phạt tù
Ngày cập nhật 16/01/2020

Ngày 08/01/2020, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thiên Định, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế; lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể thị xã, các xã, phường và 200 người đã chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thị xã trở về hào nhập cộng đồng.

Việc cách ly những người vi phạm pháp luật ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định tùy theo mức độ tội phạm là điều cần thiết mà mọi quốc gia trên thế giới đều thực hiện. Thực hiện quyền con người mà Hiến pháp 2013 quy định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để “Không ai bị bỏ lại phia sau” trong tiến trình phát triển của đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cụ thể, Bộ Công an tiếp tục chủ trì giúp Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011 phối hợp với các bộ, ngành, liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách pháp luật, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng qua các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử (website), các ấn phẩm chuyên đề...Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011. Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân trong các trại giam, trại tạm giam, nhà giam giữ, trại viên trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trong các trường giáo dưỡng. Thực hiện yêu cầu trên, từ năm 2011 đến nay trên địa bàn thị xã Hương Thủy có 347 người chấp hành xong án phát tù trở về. Có lẽ ai cũng biết được rằng, các anh (chị) bị cách ly khỏi xã hội một thời gian, khi trở về với cộng đồng không sao tránh khỏi sự hụt hẫng, lạc hậu trước những thay đổi của cuộc sống xã hội, những ánh mắt không mấy thiện cảm của bà con, xóm giềng đã tạo nên tâm lý mặc cảm, tự ty, thiếu tự tin để hòa nhập cuộc sống cộng đồng, đây là trở lực rất lớn để họ phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời sau vấp ngã. Vì vậy, rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng và xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Nhằm hạn chế tối đa việc “tái phạm” góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Thị ủy, HĐND thị xã, công tác tham mưu tích cực của Công an thị xã, tinh thần chung tay góp sức của mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù. Đã có nhiều người quyết tâm khắc phục lỗi lầm, cần cù lao động, vượt lên chính mình, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc như anh Trần Duy Cư, Trần Duy Thịnh ở xã Thủy Thanh, anh Võ Dữ ở xã Thủy Tân, anh Lê Văn Dương ở xã Thủy Phù, Chế Công Quãng ở Phú Bài, Dương Tam Hoàng ở Thủy Lương, Phan Ngọc Phú ở Thủy Châu, Lê Văn Nguyện và Lê Văn Bầu ở Thủy Bằng…Hội nghị, được tổ chức nhẹ nhàng, ấm cúng, phù hợp với thực tiễn tình hình của Thị xã, góp phần lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tiếp tục động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời huy động các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù với “Niềm tin hướng thiện-Hòa nhập cộng đồng”./.

 

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.672
Truy cập hiện tại 1.124 khách