Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch triển khai công tác tiêm chủng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày cập nhật 24/12/2019

Thực hiện Công văn số 1504/KSBT-BTN ngày 01/11/2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ThừaThiên Huế về việc triển khai tiêm chủng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Căn cứ Kế hoạch hoạt động chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2020, tiêm chủng thường xuyên tháng 01/2020 sẽ được triển khai tại các xã, phường từ ngày 23/01 đến ngày 26/01/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mồng 2 tháng Giêng năm Âm lịch Canh Tý).

Để đảm bảo hoạt động Tiêm chủng mở rộng được triển khai thuận lợi, an toàn và hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tại Công văn số 1180/TTYT-LCK ngày 19/12/2019, Trung tâm Y tế thị xã đề nghị Trạm y tế các xã, phường thực hiện các công việc sau:

1. Ngày triển khai tiêm chủng thường xuyên tháng 01/2020 trùng ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên sẽ hoãn tiêm chủng tháng 01/2020.

2. Lập kế hoạch tiêm bổ sung trong đợt tiêm chủng thường xuyên kế tiếp, tháng 02/2020. Gửi kế hoạch triển khai tiêm chủng được thay đổi cho Trung tâm Y tế thị xã để tổng hợp báo cáo và giám sát.

3. Thông báo cho người dân được biết về việc hoãn tiêm chủng tháng 01/2020. Gửi giấy mời hoặc thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tiêm chủng cho người dân được biết để đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, hoàn thành mục tiêu đề ra vào tháng 02/2020.

4. Các trạm y tế quản lý danh sách trẻ chưa được tiêm chủng, lập kế hoạch tiêm bù trong tháng 02/2020.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.359.653
Truy cập hiện tại 7.206 khách