Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 10/2019
Ngày cập nhật 01/11/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 33 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0
2 Cấp phép xây dựng 43 43 0 0 43 0 0 43 0 0 42 1 0 43 0 0
3 An toàn thực phẩm 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 28 27 1 0 27 1 0 27 1 0 23 5 0 27 1 0
6 Tư pháp 15 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0
7 LĐ - TB& XH 110 110 0 0 110 0 0 110 0 0 110 0 0 110 0 0
8 Đất đai 885 867 18 0 865 20 0 865 20 0 829 54 2 866 18 1
Tổng 1120 1127 19 0 1125 21 0 1125 21 0 1084 60 2 1126 19 1

Không hợp lệ: 6

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.483
Truy cập hiện tại 3.102 khách