Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 7/2019
Ngày cập nhật 08/10/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 22 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0
2 Cấp phép xây dựng 37 32 5 0 34 3 0 34 3 0 34 3 0 37 0 0
3 An toàn thực phẩm 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 19 17 2 0 16 3 0 17 2 0 13 6 0 19 0 0
6 Tư pháp 21 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0
7 LĐ - TB& XH 7 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0
8 Đất đai 926 889 35 2 889 35 2 895 30 1 873 51 2 907 18 1
Tổng 1039 995 42 2 996 41 2 1003 35 1 977 60 2 1020 18 1

Không hợp lệ: 6

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.245
Truy cập hiện tại 3.021 khách