Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền
Ngày 27/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017...
Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy. Để đảm bảo quy định của pháp...
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chính sách, pháp luật...
Ngày 10 tháng 11 năm 2023, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội...
Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy. Để đảm bảo quy định của pháp...
Ngày 14/11/2023, UBND thị xã ban hành Công văn về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-PCTT ngày 13/11/2023 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc chủ động...
Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/2027/NQ-HĐND ngày 07 tháng...
Tỉnh Hậu Giang được thành lập vào ngày 01/01/2004, trải qua chặng đường 20 năm với những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực: chính...
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Sáng 13/11, Đoàn...
Thực hiện Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.207.159
Truy cập hiện tại 6.677 khách