Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Pháp luật nhà nước
Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy kết quả của hoạt động Chủ nhật xanh trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 3976/UBND-TN ngày...
Nhiều chính sách mới như: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa...

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 

 
Thực hiện Công văn số 76/ĐĐBQH-VP ngày 30/8/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật công...
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công...
Ngày 07/6/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp...
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV chính thức có hiệu...
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày...
“Nhằm giúp các em học sinh chủ động phòng ngừa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật”...
Thực hiện Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.289.000
Truy cập hiện tại 82 khách