Tìm kiếm
Liên kết website
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1UBND thị xã Hương Thủy công khai thông tin về nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/03/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/03/2016
Xem góp ý
2Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/03/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/03/2016
Xem góp ý
3Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã (sửa đổi lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/04/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/05/2016
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.677.232
Truy cập hiện tại 131 khách