Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1UBND thị xã Hương Thủy công khai thông tin về nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/03/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/03/2016
Xem góp ý
2Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/03/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/03/2016
Xem góp ý
3Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã (sửa đổi lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/04/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/05/2016
Xem góp ý
4Góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/09/2017
Xem góp ý
5Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/10/2017
Xem góp ý
6V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định Hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi, giao lưu học sinh giỏi TH và THCS giai đoạn 2018-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/12/2018
Xem góp ý
7Góp ý dự thảo Luật công an nhân dân (sửa đổi)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/10/2018
Xem góp ý
8Đề án Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Thủy thêm Xanh - Sạch - Sáng”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/02/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/02/2019
Xem góp ý
9Góp ý dự thảo báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/11/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/11/2019
Xem góp ý
10Về việc công khai lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Hương Thuỷ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/11/2023
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.986.837
Truy cập hiện tại 2.511 khách