Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiển thị video clip
Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan đơn vị
Ngày cập nhật 11/10/2018
Các video clip khác
Video clip
Các chủ đề khác
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.433.108
Truy cập hiện tại 2.824 khách