Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hiển thị video clip
HĐND tỉnh giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Ngày cập nhật 17/06/2018
Các video clip khác
Video clip
Các chủ đề khác
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.909.543
Truy cập hiện tại 4.406 khách