Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất lô đất tại Khu xen ghép dọc đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 04/12/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lô đất tại Khu xen ghép dọc đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, số lô, đặc điểm quỹ đất đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 02 lô.

2. Vị trí, đặc điểm và hạ tầng kỹ thuật:

a. Vị trí: Khu đất xen ghép dọc đường Hoàng Phan Thái, tổ 5, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

b. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2918 cuả UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bản vẽ phân lô xen ghép đất dọc đường Hoàng phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

c. Hiện trạng đất: Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài

4. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bà, thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, nơi có tài sản cụ thể như sau:

1.     Tên, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ

Diện tích

(m2)

Khu vực,

vị trí

Đơn giá

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt

trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

ODT

1032

10

132,61

Vị trí 1 đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương (5A)

1.300.000

172.393.000

26.000.000

9.000.000

2

ODT

1033

10

222,89

1.250.000

278.612.500

42.000.000

14.000.000

Tổng cộng: 02 lô

451.005.500

 

 

(Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

2. Nơi có tài sản: Khu đất xen ghép dọc đường Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 14 tháng 12 năm 2018, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm Phát triển quỹ thị xã Hương Thủy để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

b. Từ 07 giờ 30 đến trước 10 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ, đối với lô đất có mức giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống;

- 200.000 đồng/hồ sơ, đối với lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến 11 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2018; vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện  cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá.

- Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 11 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước tại UBND phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất khác nhau, trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

c. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời gian đấu giá: 08 giờ 30 ngày 17 tháng 12 năm 2018.

2. Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ.

V. Hình thức, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, điện thoại: 0234.3955565 hoặc UBND phường Thủy Lương./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.991.811
Truy cập hiện tại 1.348 khách