Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Thủy: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 19/09/2016

Sáng ngày 16-9, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. 

Phát biểu đặt vấn đề hội nghị, Đồng chí Lê Văn Chính, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vì vậy xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, đơn vị, mà trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
 
 
Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Phan Anh Thư, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quán triệt Chỉ thị gắn với quá trình tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và thiết thực; xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình trong nội dung sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đưa các nội dung về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng day, học tập; xác định nội dung đột phá, phương châm thực hiện và trách nhiệm nêu gương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị lần này, Thị ủy Hương Thủy cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã giai đoạn 2020 – 2025.
 
Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.007.576
Truy cập hiện tại 214 khách