Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho tôi hỏi xã Thủy Thanh đã đạt được tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới chưa.Tôi xin chân thành cảm ơn !.
Người gửi: Phạm Phú Sơn - 26 Trưng Nữ Vương, Tổ 10, Phường Thủy Phương (Ngày gửi: 30/01/2015)
Đáp:

Theo số liệu trong Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thị xã thì xã Thủy Thanh đã đạt tiêu chí môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.396
Truy cập hiện tại 337 khách