Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính gửi ban biên tập.
Tôi ở xa nhưng rất quan tâm đến thông tin của TX Hương Thủy, đặc biệt là vấn đề đất đai.
Tôi muốn mua một mảnh đất trên địa bàn thị xã, nhưng các thông tin về thông báo đấu giá đất thường cập nhật quá muộn do đó khi thông tin đưa lên thì cuộc đấu giá đã có kết quả.
Do đó đề nghị Ban biên tập kịp thời cập nhật thông tin để cá nhân tôi cũng như người dân nắp bắt.
Người gửi: V M S - Hương thủy (Ngày gửi: 21/06/2016)
Đáp:

Ban biên tập xin tiếp thu ý kiến. Trong thời gian tới Ban sẽ chỉ đạo các bộ phận thông tin kịp thời hơn, xin cảm ơn sự phản ảnh kịp thời của quý vị.

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.304.096
Truy cập hiện tại 6.916 khách