Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Trước đây gia đình tôi đã đóng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.rất nhiều lần tôi đến UBND xã gặp cán bộ địa chính anh Duy và anh trai hỏi trường hợp của gia đình tôi đến nay chưa nhận hồi âm.đất của tôi có nguồn gốc thừa kế trích lục cấp vào năm 1935 .vậy mong các cấp có thẩm quyền xem xét. Ba mẹ tôi tuổi ngoài tám mươi đi lại khó khăn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: Nguyễn ngọc định - thôn cư chánh 1 xã thủy bằng tx hương thủy tỉnh tt Huế (Ngày gửi: 18/05/2016)
Đáp:

UBND thị xã đã có công văn gửi UBND xã Thủy Bằng xác minh giải quyết.

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.306
Truy cập hiện tại 511 khách