Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Gửi đơn vị Đài phát thanh!

Tại thôn 8 (đập dâng), có bố trí một loa phát thanh phục vụ nhu cầu của nhân dân, tôi rất ủng hộ. Vấn đề là "cái" loa này giống như người nất cụt nói chuyện. Đang nói ngon lành, tắt một lúc phát lại ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Xảy ra thời gian dài nhưng không thấy ai khắc phục. Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Hoàng Phương - Xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế (Ngày gửi: 19/03/2015)
Đáp:

Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã nhận được ý kiến của Bạn. Đã chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Phát thanh thị xã khắc phục. Cám ơn ý kiến đóng góp của Bạn!

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.847
Truy cập hiện tại 6.801 khách