Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc...
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 gồm có...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế 03 TTHC...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 công bố danh mục hai (02) thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực chính sách...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới (03 TTHC)...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 11/9/2023  công bố danh mục thủ tục hành chính (01 TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý...
    Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành...
Ngày 31/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.454.311
Truy cập hiện tại 5.720 khách