Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới 05 TTHC, bãi...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Quản...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực xúc...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực...
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân sử dụng ứng  dụng VNeID Năm 2023, tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và...
Tại hội thảo Sáng ngày 02/3, tại Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra Hội thảo khoa học về phân tích dữ liệu trong hành chính công. Hội thảo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.515.256
Truy cập hiện tại 4.774 khách