Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Ngày 05/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2838/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và...
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/2/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Quyết định số 7975/QĐ-UBND...
   
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục (04) thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được...
Ngày 05/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc Công bố 03 (Ba) thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 (Một) thủ tục...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 107 khách