Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 thị xã hương Thủy
Ngày cập nhật 03/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 128 /KH-UBND ngày 29/12/2019 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. Từ ngày 10-17/10/2018, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thị xã Hương Thủy-  do đồng chí Phan Hữu Sơn – Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc tại UBND xã Thủy Vân, Thủy Bằng, Dương Hòa, phường Thủy Phương và một số cơ quan, ban ngành thị xã.

Qua kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các địa phương giai đoạn từ tháng 1/2017 đến 9/2018, nhìn chung hầu hết các địa phương, đơn vị đã có chuyển biến tích cực, đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể: Đã ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính, các kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương; công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tổ chức hội nghị sơ tổng kết công tác CCHC. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” được triển khai như bố trí đội ngũ công chức, viên chức có trình độ, năng lực đảm nhận; niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách khá tốt; quy trình tiếp nhận và trả  kết quả, việc thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính cơ bản được người dân và doanh nghiệp hài lòng. Hầu hết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” “một cửa hiện đại” đều được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn;….Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc được cán bộ, công chức quan tâm thực hiện…

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền các địa phương được kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã về cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính;  khẩn trương hoàn thiện Bộ phận một cửa hiện đại theo kế hoạch của thị xã; niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới được bổ sung; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường sử dụng mail công vụ vào giải quyết công việc; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc./

 

Hữu Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.227.106
Truy cập hiện tại 3.186 khách