Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG HÀNH CHÍNH CÔNG
Ngày cập nhật 04/03/2024
Tại hội thảo
Tại hội thảo
Sáng ngày 02/3, tại Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra Hội thảo khoa học về phân tích dữ liệu trong hành chính công. Hội thảo nhằm đánh giá, phân tích dữ liệu để xây dựng Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 và Quyết định 101/QĐ- SKHCN ngày 13/4/2022 của Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nội dung và dự toán đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 , Văn phòng UBND tỉnh đang cùng với các cơ quan, đơn vị thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo tập trung giới thiệu kịch bản và các tính năng của chatbot hỗ trợ người dân tiếp cận DVCTT; giới thiệu thực trạng về phân tích dữ liệu trong hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình giải quyết DVCTT; Báo cáo đánh giá, phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình giải quyết DVCTT; Giới thiệu về phần mềm Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả DVCTT; Trao đổi, thảo luận góp ý mô hình Hệ thống...

Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phạm Quang Trí
Báo cáo thực trạng về phân tích dữ liệu

Theo ông Phạm Quang Trí, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, phân tích dữ liệu trong hỗ trợ ra quyết định phục vụ hành chính công là nhiệm vụ lớn, phức tạp, cần có sự đánh giá, phân tích dưới các góc nhìn khác nhau để phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện… Thông qua Hội thảo, nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục được tiếp nhận các ý kiến của các chuyên gia, các ngành, Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố Huế để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.253.859
Truy cập hiện tại 7.046 khách