Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Ngày cập nhật 01/03/2024
 

 

Ngày 26/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 492/QĐ-UBND công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 

- Thời gian giải quyết : 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cách thực và Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (09 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua fax, hình thức điện tử

- Phí, lệ phí: không

2. Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 

- Thời gian giải quyết : 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cách thực và Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (09 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua fax, hình thức điện tử

- Phí, lệ phí: không

3. Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

- Thời gian giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cách thực và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucongThuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Phí, lệ phí: không

4. Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

- Thời gian giải quyết : 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cách thực và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucongThuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Phí, lệ phí: không

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC đã được công bố mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30/7/2018, Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 23/10/2018, Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 và Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.228.231
Truy cập hiện tại 3.663 khách