Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngày cập nhật 06/02/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 02/2/2024 về việc công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái 

- Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

+ Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm HCC cấp huyện.

- Phí, lệ phí: không

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 

- Thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đẩy đủ gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm HCC cấp huyện.

- Phí, lệ phí: không

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2024. Sửa đổi, bổ sung TTHC số 64 lĩnh vực Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.655.120
Truy cập hiện tại 1.804 khách