Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CÔNG BỐ 01 TTHC ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày cập nhật 31/01/2024
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 23/1/2024 Ccng bố 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là:

1. Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Thời hạn giải quyết: Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kề năm đánh giáThời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm đánh giá.

Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế. (http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.(http://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí: không

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.827.130
Truy cập hiện tại 1.209 khách